1 điều nho nhỏ

Đây là nơi mà mình dùng để tự sướng.
Nghĩa là tự sáng tác,tự đọc..

Advertisements